Περιέχει τους λόγους του πλέον διασήμου εκκλησιαστικού ρήτορος μετά την πτώσιν της Κωνσταντινουπόλεως, οι οποίοι έχουν πολλήν πρωτοτυπίαν, ρητορικήν τέχνην, συναίσθημα και δύναμιν. Διά τούτο και ωνομάσθη ο Χρυσοστόμος του 17ου αιώνος.

Μηνιάτη Ηλία

Διδαχαί και Λόγοι

Σχήμα: 15,5x24 εκ.   Σελίδες: 552
Τιμή:
30,00 €   δεμένο