Δ. Ν. Δαρβάρεως

Εγχειρίδιον Χριστιανικόν
Σχήμα: 14x20,5 εκ.   Σελίδες: 64
Τιμή:
5,00 €  άδετο
Ήτοι σύντομος εξήγησις του ιερού ναού, των ιερών σκευών και αμφίων, της θείας και ιεράς λειτουργίας και των αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας.

Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1882.