Εις πολυάριθμα ζητήματα πίστεως που απασχολούν καθημερινώς τους Χριστιανούς, είτε εις προβλήματα που συναντώνται κατά την μελέτην της Αγίας Γραφής, έρχεται να δώσει απαντήσεις με το σύγγραμμα τούτο ο Άγιος ιερομάρτυς πατριάρχης Αντιοχείας Αναστάσιος Β' ο Σιναϊτης (599-609 μ.Χ.). Όπως εις την ζωήν του συνεδύασε το Όρος Σινά, ιερώτατον τόπον της Παλαιάς Διαθήκης, και την Αντιόχειαν, επιφανή πόλιν της Καινής Διαθήκης, όπου και εγεννήθη η ονομασία «Χριστιανοί», έτσι και εις το έργον τούτο ο Άγιος Πατήρ συνεδύασε την βαθείαν γνώσιν και της Παλαιάς  και της Καινής Διαθήκης, αλλά και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται βεβαίως και ο ίδιος. Το βιβλίον, εις απλοελληνικήν απόδοσιν, προσφέρεται εις το ευρύτερον Ελληνικόν Ορθόδοξον κοινόν ως πνευματικός θησαυρός άγνωστος μέχρι τώρα εις τους πολλούς.

Του εν αγίοις πατρός ημών
Αναστασίου του Σιναϊτου
Επισκόπου Θεουπόλεως Αντιοχείας

Ερωταποκρίσεις
Μετάφραση Παναγιώτου Παπαευαγγέλου

Σχήμα: 14x20,5 εκ.   Σελίδες: 480
Τιμή:
22,00 €  δεμένο