Εξηγεί την σημασίαν των λεπτομερειών των ιερών ακολουθιών (ιδίως της θείας Λειτουργίας), των αμφίων και των ιερών σκευών και αντικειμένων των εκκλησιών. Βιβλίον χρησιμώτατον προς κατανόησιν των συμβολισμών της Ορθοδόξου Λατρείας.

Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση του έτους 1892.

Παλαμά Α.

Επίτομος Ορθόδοξος

Χριστιανική Λειτουργική
Σχήμα: 14x20,5 εκ.   Σελίδες: 75
Τιμή:
5,00 €   άδετο