Περιέχει τας σποραδικώς δημοσιευθείσας κατά καιρούς λίαν αξιοπροσέκτους μονογραφίας του επιφανούς καθηγητού και φιλοσόφου Χρ. Ανδρούτσου.

Χρήστου Ανδρούτσου

Μελέται και Διατριβαί
Τόμος Α'   Εκκλησιολογικά


Σχήμα: 15x24 εκ.   Σελίδες: 207
Τιμή:
9,00 €   άδετο
     
15,00 €   δεμένο