Βιβλίον κλασικόν, περιέχον πνευματικάς διδαχάς και θαύματα της Παναγίας. Με το βιβλίον αυτό ωδηγήθησαν πολλοί χριστιανοί εις μετάνοιαν και έτυχον ψυχικής σωτηρίας. Έκδοσις εικονογραφημένη και με μεγάλα γράμματα.

Αγαπίου Μοναχού


Αμαρτωλών Σωτηρία
Νέα έκδοσις βάσει της εκδόσεως Βενετίας 1851


Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 448
Τιμή:
22,00 €   δεμένο