Πέτρου Πελοποννησίου - Γ. Βιολάκη

Δοξαστάριον
(Τόμοι Α’-Β’ μαζί)

Εξηγηθέν πιστώς εκ της αρχαίας εις την καθ’ ημάς γραφήν, του αρχαίου μέλους αδιαφθόρου διαφυλαχθέντος.

Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1899.
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 574
Τιμή:
45,00 €  δεμένο