Λογοτεχνικά βιβλία
Πηνελόπης Δέλτα
Η Ζωή του Χριστού
Εικονογράφηση  Γ. Στεφανίδη
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 392

Τιμή:
15,00 €   δεμένο
Πηνελόπης Δέλτα
Για την Πατρίδα
Εικονογράφηση  Γ. Στεφανίδη
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 136
Τιμή:
12,00 €   δεμένο
Πηνελόπης Δέλτα
Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου
Εικονογράφηση  Γ. Στεφανίδη
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 370
Τιμή:
14,00 €   δεμένο
Πηνελόπης Δέλτα
Στα μυστικά του βάλτου
Εικονογράφηση  Γ. Στεφανίδη
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 522
Τιμή:
16,00 €   δεμένο
Πηνελόπης Δέλτα
Μάγκας
Εικονογράφηση  Γ. Στεφανίδη
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 282
Τιμή:
14,00 €   δεμένο
Πηνελόπης Δέλτα
Τρελαντώνης
Εικονογράφηση  Γ. Στεφανίδη
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 224
Τιμή:
13,00 €   δεμένο
Πηνελόπης Δέλτα
Παραμύθι χωρίς όνομα
Εικονογράφηση  Γ. Στεφανίδη
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 184
Τιμή:
12,00 €   δεμένο
Πηνελόπης Δέλτα
Παραμύθια και άλλα
Εικονογράφηση  Γ. Στεφανίδη
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 112
Τιμή:
12,00 €   δεμένο
West Morris
Στα βήματα του μεγάλου Ψαρά

Σχήμα: 15x22 εκ.   Σελίδες: 359
Τιμή:
15,00 €   άδετο