Το βιβλίον τούτο δεν είναι απλώς μόνον πολεμική εναντίον των πλανών των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά συγχρόνως και επιτομή της Δογματικής Ορθοδόξου διδασκαλίας περί Ιεράς Παραδόσεως, περί Αγίας Τριάδος, περί ανθρώπου, περί ψυχής και περί Εκκλησίας.


Δημητροπούλου Παναγιώτη

Αι πλάναι των Μαρτύρων του Ιεχωβά
Σχήμα: 14x21 εκ.   Σελίδες: 80
Τιμή:
5,00 €  άδετο