Τόμος Β’  Όρθρος

Τεύχος α’ Υπό Θ. Φωκαέως
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 588
Τιμή:
35,00 €  δεμένο

Τεύχος β’   Συμπλήρωμα
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 472
Τιμή:
35,00 €   δεμένο

Τεύχος γ’  Συμπλήρωμα
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 782
Τιμή:
35,00 €   δεμένο
Τόμος Α’  Εσπερινός

Τεύχος α’
 Υπό Θ. Φωκαέως
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 372
Τιμή:
35,00 €   δεμένο

Τεύχος β’  Συμπλήρωμα
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 646
Τιμή:
35,00 €  δεμένο
Ταμείον Ανθολογίας (3 τόμοι, 6 τεύχη)
Η σειρά αποτελείται βασικά από το τρίτομο κλασσικό έργο του
Θεοδώρου Φωκαέως, που οι τρεις τόμοι του περιλαμβάνουν αντίστοιχα Εσπερινόν, Όρθρον και Θείαν Λειτουργίαν.
Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1869.
Βιβλία βυζαντινής μουσικής
Ιωάννου Πρωτοψάλτου – Χρυσοστόμου Μοναχού
Μουσικόν Απάνθισμα
Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1904.
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 495
Τιμή:
35,00 €   δεμένο
Παναγ. Γεωργιάδου Προυσσαέως Κηλτζανίδη
Απάνθισμα    
Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1861.
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 303
Τιμή:
30,00 €  δεμένο
Πέτρου Πελοποννησίου – Π. Κηλτζανίδου
Δοξαστάριον (Τόμοι Α'-Β')
Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1882.  
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: Τομ. Α’ 752, Τομ. Β’ 472
Τιμή: Οι δύο τόμοι μαζί
55,00 €   δεμένοι
Αγαθ. Κυριαζίδου
Εν άνθος της καθ' ημάς εκκλησιαστικής μουσικής
Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1896.
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 430
Τιμή:
30,00 €   δεμένο
Αγαθ. Κυριαζίδου  
Αι δύο Μέλισσαι (Τόμοι Α’-Β’ μαζί)
Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1906.  
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 720
Τιμή:
45,00 €   δεμένο
Νικολάου Σμύρνης
Δοξαστάριον Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου
Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1857.
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 396
Τιμή:
35,00 €  δεμένο
Πέτρου Φιλανθίδου
Η Αθωνιάς (Τόμοι Α' & Β' μαζί)
Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1906.
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 852
Τιμή:
50,00 €   δεμένο
Πέτρου Πελοποννησίου – Γ. Βιολάκη
Δοξαστάριον (Τόμοι Α’-Β’ μαζί)
Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1899.
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 574
Τιμή:
45,00 €  δεμένο
Γεωργ. Ραιδεστινού
Μεγάλη Εβδομάς
Ακριβής ανατύπωση απο την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1884.
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 444
Τιμή:
35,00 €  δεμένο
Γεωργ. Ραιδεστινού
Πεντηκοστάριον
Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1886.
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 256
Τιμή:
28,00 €   δεμένο
Χαρ. Παπανικολάου
Ανθοδέσμη Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ακριβής ανατύπωση της πρώτης εκδόσεως του έτους 1905.    
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 220
Τιμή:
25,00 €  δεμένο
Κοσμά Μαδυτινού
Ποιμενικός Αυλός
Ακριβής ανατύπωση της πρώτης έκδοσης του έτους 1897
Σχήμα: 14x20,5 εκ.   Σελίδες: 320
Τιμή:
25,00 €  δεμένο
Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου
Ταμείον Ανθολογίας (Τόμοι Α’-Β’ μαζί)
Ακριβής ανατύπωση της πρώτης έκδοσης της Κων/πόλεως του έτους 1845.
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 612
Τιμή:
45,00 €   δεμένο
Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος
Συλλογή Ιδιομέλων και Απολυτικίων των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών, των εορταζομένων Αγίων όλου του ενιαυτού και του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου σε κλασσική μουσική γραμμή
Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1831.

Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 304
Τιμή:
30,00 €   δεμένο
Αλεξ. Βυζαντίου
Χερουβικάριον
Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1900.
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 168
Τιμή:
17,00 €   δεμένο
Αλεξ. Βυζαντίου
Μουσικόν Δωδεκαήμερον
Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1884.
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 206
Τιμή:
17,00 €  δεμένο
Πέτρου Λαμπαδαρίου - Ιωάννου Πρωτοψάλτου
Αναστασιματάριον (αργόν και σύντομον)
Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1905.
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 612
Τιμή:
25,00 €  δεμένο
Ιωάννου Πρωτοψάλτου
Ειρμολόγιον καταβασιών
Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1903.    
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 504
Τιμή:
23,00 €   δεμένο
Στυλ. Ρηγοπούλου
Νέον Αναστασιματάριον
Εκδοση Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1933.
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 788
Τιμή:
50,00 €  δεμένο
Δ. Ιωάννου Πρωτοψάλτου
Νέον Μουσικόν Εγχειρίδιον (Τόμοι Α' , Β' )
Ακριβής ανατύπωση από την γ' έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1906.  
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 882
Τιμή:
Οι δύο τόμοι μαζί 50,00 €  δεμένοι
Παν. Κηλτζανίδου
Μεθοδική Διδασκαλία θεωρητική τε και πρακτική προς εκμάθησιν και διάδοσιν του γνησίου εξωτερικού μέλους της καθ’ ημάς Ελληνικής μουσικής κατ’ αντιπαράθεσιν προς την Αραβοπερσικήν.
Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1881.
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 258
Τιμή:
30,00 €  δεμένο
Αγαθ. Κυριαζίδου
Ο ρυθμογράφος
Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1909.
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 74
Τιμή:
15,00 €   άδετο
Γεωργίου Λεσβίου
Εισαγωγή εις το θεωρητικόν και πρακτικόν της μουσικής τέχνης του Λεσβίου συστήματος
Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση του έτους 1840.
Σχήμα: 14x20,5 εκ.   Σελίδες: 120
Τιμή:
15,00 €  άδετο
Fr. Blumme
Τι είναι μουσική;
Σχήμα: 18x25 εκ.   Σελίδες: 112
Τιμή:
7,00 €  άδετο
W. Wiora
Η ειδική ιστορική θέση της μουσικής της Δυτικής Ευρώπης
Σχήμα: 17x24 εκ.   Σελίδες: 120
Τιμή:
7,00 €  άδετο
Π. Φορμόζη
Κείμενα της ευρωπαϊκής επιστήμης σχετικά με την εκκλησιαστική μουσική μας μεταφρασμένα στη γλώσσα μας  

Τιμή:
13,00 €  άδετο
Ι. Χαβιαρά – V. Randhartinger και Νικολαϊδου –
G. Preyer
Οι χορωδιακές εκδόσεις της εκκλησιαστικής μουσικής στις δύο Ορθόδ. Ελλην. Εκκλησίες Βιέννας    

Τιμή:
13,00 €   άδετο
Π. Φορμόζη
Η επιστημονική στέγη για τη μελέτη της εκκλησιαστικής μουσικής και η έδρα της μουσικολογίας στα πανεπιστήμιά μας
Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1884.
Σχήμα: 17x25 εκ.   Σελίδες: 16
Τιμή:
4,00 €   άδετο
Αγαμ. Μουρτζοπούλου
Μουσικολογικά
Σχήμα: 17x24,5 εκ.   Σελίδες: 28
Τιμή:
6,00 €  άδετο

Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος
Ταμείον Ανθολογίας (Τόμοι Α & Β)
Τόμος Α' Εσπερινός-Όρθρος    
Τόμος Β' Λειτουργία

Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1824.

Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 580  (Α' Τόμος),  426 (Β' Τόμος)
Τιμή:  Εκαστος τόμος
35,00 €   δεμένος
Τόμος Γ’  Λειτουργία

Τεύχος α’  Υπό Θ. Φωκαέως
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 646
Τιμή:
35,00 €   δεμένο