Νικολάου Σμύρνης

Δοξαστάριον
Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου
Περιέχον τα Δοξαστικά αυτών μετά των Ιδιομέλων και τινων Προσομοίων, Νεκρωσίμων Δοξαστικών, των ένδεκα Εωθινών και τινων αργών Ιδιομέλων.

Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1857.
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 396
Τιμή:
35,00 €  δεμένο