Στυλ. Ρηγοπούλου

Νέον Αναστασιματάριον
Μετ’ επιμελούς τροποποιήσεως και αρμονικής προσαρμογής του ρυθμού προς την έννοιαν του κειμένου.

Ακριβής ανατύπωση απο την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1933.

Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 788
Τιμή:
50,00 €  δεμένο