Πέτρου Λαμπαδαρίου - Ιωάννου Πρωτοψάλτου

Αναστασιματάριον
(αργόν και σύντομον)

Περιέχον τα Αναστάσιμα του Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας μετά των Αναστασίμων Κανόνων, αργών Καταβασιών, Τιμιωτέρων συντόμων, Εωθινών μετά των Δοξολογιών αυτών, Κατανυκτικών, Μαρτυρικών, Νεκρωσίμων, των τριών ενάτων ωδών των Βαϊων, της Κυριακής του Θωμά, της Αναλήψεως και των τριών Κανόνων, του Ακαθίστου, των Παρακλήσεων, έτι δε και τας Καταβασίας της Υπεραγίας Θεοτόκου εις διπλούν χρόνον.

Ακριβής ανατύπωση απο την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1905.

Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 612
Τιμή:
25,00 €  δεμένο