του όλου ενιαυτού αργόν τε και Σύντομον μετα προσθήκης ειρμών ανεκδότων εκ των διασωθέντων χειρογράφων του ιδίου.

Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1903.

Ιωάννου Πρωτοψάλτου

Ειρμολόγιον καταβασιών

Διαστάσεις: 17,5 Χ 25 εκ.
Σελίδες : 504

Τιμή:
23,00 €  δεμένο