Τεύχος β’  Συμπλήρωμα
Συμπλήρωμα περιέχον πλουσίαν συλλογήν παλαιών και νεοτέρων εκλεκτών μαθημάτων μη συμπεριλαμβανομένων εις τον τόμον Θ. Φωκαέως.

Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 646
Τιμή:
35,00 €  δεμένο

Ταμείον Ανθολογίας
(3 τόμοι, 6 τεύχη)

Τόμος Α’  Εσπερινός

Τεύχος α’
 Υπό Θ. Φωκαέως

Ακριβής ανατύπωσις των υπό Θεοδώρου Φωκαέως ανθολογηθέντων μαθημάτων εσπερινού (Κωνσταντινούπολη 1869)

Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 372
Τιμή:
35,00 €   δεμένο
Τόμος Β’  Όρθρος

Τεύχος α’ Υπό Θ. Φωκαέως
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 588
Τιμή:
35,00 €  δεμένο

Τεύχος β’   Συμπλήρωμα
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 472
Τιμή:
35,00 €   δεμένο

Τεύχος γ’  Συμπλήρωμα
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 782
Τιμή:
35,00 €   δεμένο
Τόμος Γ’  Λειτουργία

Τεύχος α’  Υπό Θ. Φωκαέως
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 646
Τιμή:
35,00 €   δεμένο
Η όλη σειρά του «Ταμείου Ανθολογίας» αποτελείται βασικά από το τρίτομο κλασσικό έργο του Θεοδώρου Φωκαέως, που οι τρεις τόμοι του περιλαμβάνουν αντίστοιχα Εσπερινόν, Όρθρον και Θείαν Λειτουργίαν.

Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1869.