Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου

Ταμείον Ανθολογίας
(Τόμοι Α’-Β’ μαζί)
Περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας, Μεγ. Τεσσαρακοστής και της Λαμπροφόρου Αναστάσεως, έτι δε και οκτώ Καλοφωνικούς Ειρμούς.

Ακριβής ανατύπωση απο την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1845.

Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 612
Τιμή:
45,00 €   δεμένο