Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος

Συλλογή Ιδιομέλων


Συλλογή Ιδιομέλων και Απολυτικίων των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών, των εορταζομένων Αγίων όλου του ενιαυτού και του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου σε κλασσική μουσική γραμμή

Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1831.
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 304
Τιμή:
30,00 €   δεμένο