Γεωργ. Ραιδεστινού

Μεγάλη Εβδομάς
Περιέχουσα την κατά την εβδομάδα των Παθών του Σωτήρος ψαλλομένην μέχρι του Εσπερινού της Αναστάσεως του Πάσχα Ακολουθίαν μετά της τυπικής διατάξεως, συγκειμένην εκ μαθημάτων αργών τε και συντόμων των τριών μελών του τε
Παπαδικού, Στιχηραρικού και Ειρμολογικού μέλους. Η ακολουθία αύτη επεξεργασθείσα  και καλλωπισθείσα κατά τε την γραφήν και το μέλος, και δια πολλών ανεκδότων μαθημάτων πλουτισθείσα.

Ακριβής ανατύπωση απο την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1884.

Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 444
Τιμή:
35,00 €  δεμένο