Αγαθ. Κυριαζίδου

Εν άνθος της καθ' ημάς εκκλησιαστικής μουσικής
Περιέχον την Ακολουθίαν του Εσπερινού, του Όρθρου και της Λειτουργίας μετά Καλλοφωνικών Ειρμών. Μελοποιηθέν παρά διαφόρων αρχαίων και νεωτέρων μουσικοδιδασκάλων.

Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1896.
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 430
Τιμή:
30,00 €   δεμένο