Πέτρου Φιλανθίδου

Η Αθωνιάς
(Τόμοι Α' & Β' μαζί)
Περιέχουσα τα κατ’ ήχον οκτώ Δογματικά Θεοτοκία μετά και των Δόξα και Νυν, τα ένδεκα Εωθινά, προστιθεμένου και του εναρμονίου «Ιδού σκοτία και πρωί», τα Δοξαστικά του όλου ενιαυτού μετά των εκλεκτοτέρων Ιδιομέλων και άπαντα τα Δοξαστικά και Ιδιόμελα του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου.

Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1906.
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 852
Τιμή:
50,00 €   δεμένο