Περιέχον τα δοκιμώτερα των εκκλησιαστικών μαθημάτων τα μάλλον αναγκαία εις την τακτικήν ενιαύσιον ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου και Λειτουργίας.

Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1906.

Δ. Ιωάννου Πρωτοψάλτου

Νέον Μουσικόν Εγχειρίδιον
(Τόμοι Α' , Β' )


Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 882
Τιμή:
Οι δύο τόμοι μαζί 50,00 €  δεμένοι