Παναγ. Γεωργιάδου Προυσσαέως Κηλτζανίδη

Απάνθισμα
Περιέχον μέρος της Ενιαυσίου Ακολουθίας, Εσπερινού, Όρθρου, Προηγιασμένων, άπασαν την Θείαν και Ιεράν Λειτουργίαν, μετά της Νεκρωσίμου Ακολουθίας, κ.τ.λ.

Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1861.
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 303
Τιμή:
30,00 €  δεμένο