Αγαθ. Κυριαζίδου  

Αι δύο Μέλισσαι
(Τόμοι Α’-Β’ μαζί)
Μουσική Εκκλησιαστική. Ήτοι ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Λειτουργίας μετά Καλλοφωνικών Ειρμών, Ψαλμών, Πολυχρονισμών και θεωρητικού. Μελοποιηθείσαι παρά διαφόρων αρχαίων και νεωτέρων μουσικοδιδασκάλων.

Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1906.

Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 720
Τιμή:
45,00 €   δεμένο