Πέτρου Πελοποννησίου – Π. Κηλτζανίδου

Δοξαστάριον
(Τόμοι Α’-Β’)
Περιέχον άπαντα τα Ιδιόμελα και Δοξαστικά του Εσπερινού, της Λιτής, των Αποστίχων και των Αίνων˙ τα Απολυτίκια και Κοντάκια πασών των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών, των εορταζομένων Αγίων του όλου ενιαυτού, του τε Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου,
εν ώ προσετέθησαν και τινα αργά αρχαία μαθήματα μέχρι τούδε ανέκδοτα.

Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1882.  

Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: Τομ. Α’ 752, Τομ. Β’ 472
Τιμή: Οι δύο τόμοι μαζί
55,00 €   δεμένοι