(Μεταφρ. Ι. Μπούμη)

Τα αγωνιώδη ερωτήματα του ανθρώπου περί του μεταφυσικού χώρου έδωσαν γένεσιν εις τους διαφόρους τύπους θρησκειών. Εις τον Χριστιανισμόν έχομεν αντιθέτως το μοναδικόν, ο Θεός να αγωνιά περί του ανθρώπου και να έρχεται ταπεινός να τον συναντήση. Αυτό είναι το Χριστιανικόν μήνυμα όπου θέλει να εισαγάγη τον αναγνώστην ο συγγραφεύς.

Αρσένιεφ Ν.
Αποκάλυψη αιώνιας ζωής


Σχήμα: 15x24 εκ.   Σελίδες: 152
Τιμή:
6,00 €  άδετο
       
8,00 €   δεμένo