Ακριβής ανατύπωσις από την έκδοσιν του έτους 1856. Ορθόδοξος ερμηνεία μετά πολλών και ποικίλων σχολίων εις το δυσνόητον ή παρεξηγημένον υπό πολλών βιβλίον της Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου.

Ανθίμου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων
Ερμηνεία εις την Ιεράν Αποκάλυψιν
του αγίου ενδόξου και πανευφήμου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 222
Τιμή:
16,00 €   δεμένο