Το βιβλίον τούτο, πλουσιώτατον εις βιβλικάς, πατερικάς, λειτουργικάς μαρτυρίας, περιλαμβάνει εις μεν το α' μέρος θαυμασίαν απολογητικήν μελέτην περί ψυχής και της αθανασίας αυτής, εις δε το β' εκτενεστάτην μελέτην (την πληρεστέραν των μέχρι τούδε συγγραφεισών) περί των Ιερών Μνημοσύνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Εισαγωγή Αρχιμ. Ειρηναίου Δεληδήμου

Αγίου Νεκταρίου

Μελέτη περί της αθανασίας της ψυχής και περί των Ιερών Μνημοσύνων


Σχήμα: 15x24 εκ.   Σελίδες: 238
Τιμή:
18,00 €  δεμένο