Περιέχουσα ψυχωφελεστάτας αποκρίσεις εις διαφόρους υποθέσεις παρά των ως άνω θεοφόρων πατέρων.

Νικοδήμου Αγιορείτου

Βίβλος Βαρσανουφίου και Ιωάννου

Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 388
Τιμή:
22,00 €  δεμένο