Εις το βιβλίον αυτό ο συγγραφεύς Βαρθολομαίος Γεωργιάδης (1829-1918, επί εικοσιπενταετίαν διευθυντής της ιερατικής Σχολής Χαλκίδος και από του 1899 αρχιεπίσκοπος Κορινθίας) με την μέθοδον των ερωτήσεων και απαντήσεων αναλύει και εξηγεί λεπτομερώς το μεγαλειώδες περιεχόμενον της Ορθοδόξου Χριστιανικής λατρείας. Και προσφέρει εις κληρικούς και λαϊκούς έν πολύτιμον βοήθημα διά την κατανόησιν των επί μέρους στοιχείων, του θεολογικού βάθους και των συμβολισμών της λειτουργικής ζωής.

Βαρθολομαίου Γεωργιάδου

Επιτομή Λειτουργικής  
Σχήμα: 14x20,5 εκ.   Σελίδες: 160
Τιμή:
8,00 €  άδετο