Έργον κατ’ εξοχήν πνευματικόν. Εν αυτώ διδάσκει ο Άγιος Πατήρ μετά πάσης λεπτομερείας τον τρόπον αποκτήσεως της αδιαλείπτου και νοεράς λεγομένης προσευχής-νηπτικής-εις τους επιθυμούντας χριστιανούς.

Συμεών του Νέου Θεολόγου

Τα ευρισκόμενα
Σχήμα: 21,5x29 εκ.   Σελίδες: 668
Τιμή:
35,00 €  δεμένο