Έτι δε διάφορα άλλα χρήσιμα και αναγκαία προς οδηγίαν του ευαγούς ιερατείου.Γεωργοπούλου Δ.

Ιερά Ανθολογία
περιέχουσα ερμηνείαν επί της τελετής
των επτά Μυστηρίων

Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 160
Τιμή:
14,00 €   δεμένο