Διονυσίου Ιερομονάχου

Ίχνος Χριστού
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 288
Τιμή:
22,00 €  δεμένο
Περιέχει ομιλίας  πνευματικάς και ψυχωφελείς υπό Διονυσίου ιερομονάχου και πνευματικού, ασκήσαντος εις Άγιον Όρος προ 200 περίπου ετών. Αντί άλλων σχολίων, παραθέτομεν τα λόγια του μεγάλου Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ο οποίος, αφού εμελέτησε το βιβλίον «Εύρον θεία νοήματα, σύμφωνα ταις Ιεραίς Γραφαίς και τοις Θεοφόροις Πατράσι˙ και εύρον λόγια όσον απλοϊκά άλλο τόσον πολυδύναμα και δραστικά…».