Μετάφρασις Παν. Παπαδημητρακοπούλου

Είναι μία σειρά βαθέων στοχασμών όπου ο ιερός συγγραφεύς περιγράφει την λύτρωσίν του εκ του παλαιού ανθρώπου και την χαράν του διότι εισήλθεν εις την καινήν κτίσιν.

Αυγουστίνου Ιερού  
Κεκραγάριον,  Τόμ. Β' Τα Μονολόγια

Σχήμα: 14x20,5 εκ.   Σελίδες: 176
Τιμή:
8,00 €  άδετο