Απόδοσις εις απλήν γλώσσαν της περιφήμου συλλογής διηγήσεων από την ζωήν των θαυμαστών χριστιανών ασκητών του Δ' αιώνος. Το πολύτιμον αυτό έργον συνέγραψε χάριν του πατρικίου Λαύσου, ο αφοσιωμένος φίλος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Παλλάδιος, επίσκοπος Ελενοπόλεως της Βιθυνίας.
Επισκόπου Ηρακλείδου

Λαυσαϊκόν

Διαστάσεις: 14 Χ 20,5 εκ., Σελίδες : 226
Δεμένο, Τιμή:
12,00 €