Πολύτιμον από απόψεως περιεκτικότητος, σαφηνείας και ακριβείας. Καίτοι ευσύνοπτον, εθεωρήθη και από την ελληνικήν και από την ξένην κριτικήν ως το πλέον άρτιον και με αξιόλογον πληρότητα συνταγέν έργον.

Χρήστου Ανδρούτσου

Λεξικόν Φιλοσοφίας

Σχήμα: 12x17,5 εκ.   Σελίδες: 390
Τιμή:
20,00 €  δεμένο