Διά πρώτην φοράν παρουσιάζονται εις ένα πολυτελή τόμον ο Βίος και η Πολιτεία του μεγάλου τούτου οσίου πατρός, καθώς και αι διάφοροι Παραινέσεις, Διηγήσεις, Αποφθέγματα, Επιστολαί κλπ. αυτού. Προτάσσεται λεπτομερής και πολύ κατατοπιστική εισαγωγή περί της εννοίας και σημασίας του μοναχισμού υπό του αρχιμ. Ειρ. Δεληδήμου.

Μ. Αθανασίου, Πατριάρχου Αλεξανδρείας  
Ο Μέγας Αντώνιος
Σχήμα: 14x20,5 εκ.   Σελίδες: 288
Τιμή:
13,00 €   δεμένο