Εις το α' μέρος του βιβλίου τούτου, παρουσιάζει την μεγαλειώδη πορείαν της αρχαίας αδιαρέτου Εκκλησίας, η οποία  διά των αγίων επτά Οικουμενικών Συνόδων, ομοφώνως διετύπωσε τα δόγματα της αληθείας, καταδικάσασα τας πλάνας των αιρέσεων. Παρατίθενται τα κείμενα των αποφάσεων των Οικουμενικών Συνόδων. Εις το β' μέρος «Μελέτη περί των αγίων εικόνων» γίνεται λεπτομερεστάτη ανάπτυξις του πάντοτε επικαίρου τούτου θέματος.

Εισαγωγή Αρχιμ. Ειρηναίου Δεληδήμου  

Αγίου Νεκταρίου

α) Αι Οικουμενικαί Σύνοδοι
β) Περί των Αγίων Εικόνων


Σχήμα: 15x24 εκ.   Σελίδες: 296
Τιμή:
18,00 €   δεμένο