Δοσιθέου Πατριάρχου Ιεροσολύμων

Ομολογία Ορθοδόξου Πίστεως
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 118
Τιμή:
15,00 €   δεμένο
Το έργον αυτό, διά του οποίου απεκρούσθησαν αι επιθέσεις κατά της Ορθοδοξίας εις εποχήν ιδιαιτέρως σκληράν διά την εκκλησίαν, αποτελεί εξαίρετον συνοπτικήν αλλά και περιεκτικήν έκθεσιν της Ορθοδόξου Πίστεως, εγκριθείσαν συνοδικώς υπό πασών των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών. Προτάσσεται και εμπεριστατωμένη εισαγωγή υπό αρχιμ. Ειρηναίου Δεληδήμου. Ακριβής επανέκδοσις διά νέας στοιχειοθεσίας της εκδόσεως του 1690.

Εισαγωγή Αρχιμ. Ειρηναίου Δεληδήμου