«Αύτη η βίβλος είναι η μετά τας αγίας Γραφάς αγία Γραφή, η μετά την Παλαιάν και Καινήν Διαθήκην, Διαθήκη. Τα μετά  τα πρώτα και θεόπνευστα λόγια, δεύτερα και θεόπνευστα λόγια» (Άγιος Νικόδημος).
Είναι η μόνη έκδοσις η οποία περιέχει και εμπεριστατωμένην εισαγωγήν υπό του αρχιμ. Ειρηναίου Δεληδήμου.

Ακριβής ανατύπωση απο την γ' εκδοση του έτους 1864.

Αγαπίου Ιερομονάχου και Νικοδήμου Μοναχού

Πηδάλιον
Ήτοι άπαντες οι ιεροί και θείοι κανόνες
*** Νέα βελτιωμένη έκδοση! ***
Σχήμα: 21,5x29 εκ.   Σελίδες: 844
Τιμή:
35,00 €   δεμένο