Μία πρωτότυπος ανάλυσις και εμβάθυνσις εις μερικάς από τας σημαντικωτέρας ευαγγελικάς περικοπάς.

Λεβ Ζιλέ

Πρόσωπον Φωτός
Σχήμα: 13,5x20 εκ.   Σελίδες: 149
Τιμή:
8,00 €  δεμένο