Ο συγγραφεύς συνθέτει επιτυχώς τας φιλοσοφικάς και Χριστιανικάς περί ηθικής αντιλήψεις εις έν ενιαίον και αρμονικόν όλον, ούτως ώστε το βιβλίον τούτο να αποτελή απαραίτητον βοήθημα διά πάντας τους περί τα ηθικά προβλήματα ασχολουμένους.

Χρήστου Ανδρούτσου

Σύστημα Ηθικής
Σχήμα: 15x24 εκ.   Σελίδες: 383
Τιμή:
25,00 €  δεμένο