Περιέχει κατά τρόπον διδακτικόν τα αφορώντα την πίσιν, ιδιαίτατα δε τα θεία Μυστήρια, ερμηνείαν των δέκα εντολών του Μωϋσέως, την ανάλυσιν της θείας Λειτουργίας, ως και της των προηγιασμένων, των αναγκαιοτέρων της Εκκλησίας εθίμων κλπ.

Θεοφίλου Επισκόπου Καμπανίας

Ταμείον Ορθοδοξίας
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 286
Τιμή:
22,00 €  δεμένο