Το βιβλίον συγγραφέν υπό ενός εκ των κορυφαίων διδασκάλων του Γένους, περιέχει την περί Θεού, δημιουργίας και θείας ενανθρωπήσεως διδασκαλίαν της Ορθοδοξίας, εκτιθεμένην συστηματικώς και τεκμηριωμένην διά πλήθους μαρτυριών αγιογραφικών, πατερικών κ.α. προς αντίκρουσιν αθέων και αιρετικών.

Εισαγωγή Αρχιμ. Ειρηναίου Δεληδήμου

Ευγενίου του Βουλγάρεως

Θεολογικόν
ή Ιερά Θεολογία
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 552
Τιμή:
28,00 €  δεμένο