Περιέχουσα δέκα τρεις ψυχωφελεστάτους λόγους προς βελτίωσιν των ηθών των χριστιανών και τας κυριωτέρας εντολάς Π. και Κ. Διαθήκης.

Νικοδήμου Αγιορείτου

Χρηστοήθεια των Χριστιανών

Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 416
Τιμή:
22,00 €  δεμένο