Βοήθημα χρήσιμον παρέχον όλας τας πρακτικάς οδηγίας της τελέσεως της Ακολουθίας ταύτης. Απαραίτητον διά κάθε ιερόν ναόν, κληρικόν, ιεροψάλτην, και δι’ όλους τους φιλακολούθους χριστιανούς. Περιέχει επίσης και τα Εγκώμια της Παναγίας.
Έκδοσις δίχρωμος, γράμματα μεγάλα, μετά Μουσικού Παραρτήματος.

Ακάθιστος Ύμνος

Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 176
Τιμή:
17,00 €   δεμένο