Περιέχει τους ειρμούς των κανόνων κατ’ ήχον. Βιβλίον χρησιμώτατον διά τας Ιεράς Μονάς, τους Ιερούς Ναούς, τους ιερείς, τους ιεροψάλτας καθώς και διά πάντα φιλακόλουθον χριστιανόν.

Έκδοσις δίχρωμος, γράμματα μεγάλα.

Ειρμολόγιον (Εκκλησιαστικόν)
Σχήμα: 14x20,5 εκ.   Σελίδες: 164
Τιμή:
15,00 €   δεμένο