Περιέχουσα άπαντα τα ανήκοντα αυτή κατά την τάξιν της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Έκδοσις άκρως επιμελημένη μετά των σχετικών τυπικών διατάξεων και οδηγιών. Επίσης, περιέχει και σύντομον υμνογραφικήν εισαγωγήν. Βιβλίον χρησιμώτατον διά τους ιερούς ναούς, τους ιερείς και ιεροψάλτας, καθώς και διά πάντα φιλακόλουθον χριστιανόν. Έκδοσις δίχρωμη πολυτελεστάτη.

Οκτώηχος Ακολουθία των ΚυριακώνΣχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 416
Τιμή:
23,00 €  δεμένο