Περιέχων παρακλήσεις εις διαφόρους αγίους. Βιβλίον απαραίτητον διά κάθε εκκλησίαν, και κάθε χριστιανικήν οικογένειαν, διότι η παράκλησις και η προσευχή είναι νήμα το οποίον μας συνδέει με τον Θεόν και ζητούμεν παρ’ αυτού την ευλογίαν.
Η Παράκλησις εις έναν Άγιον είναι αναγκαιοτάτη διά να πρεσβεύση υπέρ ημών προς τον Κύριον. Πρέπει να διαβάζεται μετά κατανύξεως, πίστεως, αγάπης και ελπίδος.

Ο θησαυρός των Αγίων

Σχήμα: 12x17,5 εκ.   Σελίδες: 472
Τιμή:
15,00 €   δεμένο