Οι ιστορικές αγορεύσεις του Ελευθερίου Βενιζέλου και άλλων επιφανών πολιτικών και από τις δύο αντίπαλες παρατάξεις στη Βουλή τον Αύγουστο του 1917 αποτελούν κείμενα μεγάλης σημασίας για την κατανόηση της τόσο κρίσιμης εποχής του Εθνικού Διχασμού. Η παρούσα έκδοση, όπως και οι προηγούμενες εκδόσεις έργων του Ίωνος Δραγούμη, αποβλέπει στην παρουσίαση μιας πιό καθαρής εικόνας των τότε γεγονότων, ιδεολογικών τάσεων και αντιθέσεων και στην εξαγωγή αντικειμενικών συμπερασμάτων σχετικά με τα διαπραχθέντα τότε λάθη, προς αποφυγήν επαναλήψεως τους στο μέλλον.

Διαστάσεις: 14 Χ 20,5 εκ.
Σελίδες : 368


Τιμή:
14,00 €  άδετο

Αγορεύσεις Ελευθερίου Βενιζέλου  


Ρεπούλη. Πολίτη, Καφαντάρη, Ράλλη και Στράτου