Μετά το θάνατο του Ίωνος Δραγούμη, ο Δ. Ταγκόπουλος συγκέντρωσε σε μία έκδοση, ως "μνημόσυνό του φιλολογικό", δέκα απο τα αντιπρωσωπευτικότερα άρθρα του δυναμικού πολιτικού και συγγραφέα, που είχαν δημοσιευθεί στο περιοδικό των δημοτικιστών "Νουμάς", συνήθως με το φιλολογικό ψευδώνυμο "ΙΔΑΣ".
Μέσα απο αυτά, δίνεται μια ολοκληρωμένη εικόνα της συναρπαστικής προσωπικότητας του Ίωνος Δραγούμη και εκτίθενται αναλυτικά οι ιδέες του για την πολιτική, την κοινωνία, το γλωσσικό ζήτημα, και το μέλλον του Ελληνικού Έθνους.

Διαστάσεις: 14 Χ 20,5 εκ.
Σελίδες : 148


Τιμή:
8,00 €  άδετο

Ίωνος Δραγούμη
 

10 άρθρα του στο "Νουμά"